LLumar går foran med at vise hvordan deres stenslagsfolie skal monteres. Billederne er taget fra LLumar’s guide til montering af stenslagsfolie, og viser tydeligt hvor godt resultatet bliver når man er grundig.